วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

ໂຄງຊ້າງແກ້ວ

ຄົນບູຮານກ່ອນປະກອບພິທີການຕ່າງໆ ເພິ່ນນິຍົມໄລ່ມື ໄລ່ຄຳວ່າມື້ໃດດີ ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍເພິ່ນໄລ່ໂຄງຊ້າງແກ້ວ
1 ຄ່ຳ
ຊ້າງແກ້ວຂື້ນສູ່ໂຮງຄຳ
The white Elephant resides in his golden place ( Good for marriege and start a new home)
2 ຄ່ຳ
ຜີຟັງທຳປ່າຊ້າ
The spilits are listening to the sormons in the cemetery ( someone is dead )
3 ຄ່ຳ
ລ້າງມືຄອງກິນ
Getting ready to eat ( Good for business)
4 ຄ່ຳ
ປາຍຕີນຕົກຕາກແດດ
Toes tip in the sunlight ( Minor problems )
5 ຄ່ຳ
ຜີແວດລ້ອມວົງເອົາ
Encircled by spirits ( being in real difficulties )
6 ຄ່ຳ
ລົງສະເພົາໄປຄ້າ
Unanchored the ship for trade affairs ( Good for strat new project and new business )
7 ຄ່ຳ
ເຄາະຢູ່ຖ້າຄອງຕົນ
Bad incidents are waiting ( Might get in to trouble )
8 ຄ່ຳ
ຄຳກັງວົນບໍ່ມີແລ້ວ
All the worries still exist ( past problems are not solved )
9 ຄ່ຳ
ຖຶກແຮ້ວພະຣາມ
Being trapped by Brahman’s trap ( Problem with police or authorities )
10 ຄ່ຳ
ຫາຄວາມາງາມບໍ່ໄດ້
No beautiful at all ( can not do anything beeter )
11 ຄ່ຳ
ຂີ້ໄຮ້ເກີດເປັນດີ
From poverty to prosperrity ( Good for everything )
12 ຄ່ຳ
ບໍ່ມີດີຈັກຢາດ
Nothing good enough ( fail to satisfy anybody )
13 ຄ່ຳ
ຜາບແພ້ຂ້າເສິກສັດຕູ
Deafeat all the enemies ( win all the problems )
14 ຄ່ຳ
ສັດຕູຄິດປອງຂ້າ
The foes are waiting to get revenge ( Beware of the close friends )
15 ຄ່ຳ
ຖືກແມ່ວາຍລວງ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น