วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

໑. ຄວາມໂຄງວັນຈົມ-ວັນຟູ

- ຈຽງສຸກຈັນ, ຍີ່ເສົາຄານ, ສາມແປດທີດພຸດ, ສີ່ເກົ້າຈັນ, ຫ້າສິບຄານສຸກ, ຫົກສິບເອັດພຸດເສົາ, ເຈັດສິບສອງພະຫັດທິດ.

- ໝາຍວ່າ:
ຈຽງ ຈົມສຸກ ຟູຈັນ
ຍີ່ ຈົມເສົາ ຟູຄານ
ສາມ-ແປດ ຈົມທິດ ຟູພຸດ
ສີ່-ເກົ້າ ຈົມຈັນ ຟູພະຫັດ
ຫ້າ-ສິບ ຈົມຄານ ຟູສຸກ
ຫົກ-ສິບເອັດ ຈົມພຸດ ຟູເສົາ
ເຈັດ-ສິບສອງ ຈົມພະຫັດ ຟູທິດ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น